• darkblurbg
    Viện quốc tế Asakusa
    Đặc trưng của trường là một Trường Nhật ngữ được xây mới nằm trong khu phố Asakusa
    có truyền thống rất lâu đời của Nhật Bản, và chúng tôi hay tổ chức tiến cử cho các doanhる
    nghiệp đa quốc gia có liên quan đến trường dành cho các em học viên tốt nghiệp loại giỏi.

Thông báo

Báo cáo về phiên họp của trường tại Trung Quốc

浅草国際学院

Buổi thuyết trình tại Trung Quốc

Chúng tôi đã tổ chức một buổi họp thông tin về trường học ở Trung Quốc. Những người tham gia được động viên và lắng nghe háo hức.

Facebook

Học viện quốc tế Asakusa là

Học viện Nhật ngữ được xây mới nằm trong khu phố Asakusa có truyền thống rất lâu đời của Nhật Bản.
chúng tôi muốn truyền đạt nền văn hóa Nhật Bản và tiếng Nhật cho các bạn trẻ yêu thích văn hóa Nhật Bản trên toàn thế giới mà trọng tâm là các bạn trẻ Trung Quốc, chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn diện để cho các bạn có thể học lên cao vào các trường danh tiếng của Nhật Bản trong tương lai. và trường chúng tôi hay tổ chức tiến cử cho các doanh nghiệp đa quốc gia có liên quan đến trường dành cho các học viên tốt nghiệp loại giỏi.Xem hướng dẫn của trường